Terug naar aanbiedingen

Door het bezoeken van Koopjessite.nl gaat u akkoord met deze disclaimer

Het is dus belangrijk dat je deze helemaal doorleest. De Nederlandse wetgeving is van toepassing op deze website.

Koopjessite.nl is een website waar elke dag een overzicht te zien is met aanbiedingen van andere partijen dan Koopjessite.nl. Alle getoonde informatie (zoals de aanbiedingen) wordt elk uur ververst. Voor het gebruik van Koopjessite.nl vragen wij geen vergoeding. Het gebruik van Koopjessite.nl is geheel gratis.

Koopjessite.nl kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke fouten en onvolkomenheden in de door ons getoonde prijs- en/of productinformatie.

Garantie, klachten en productinformatie

Koopjessite.nl is een overzicht met producten en aanbiedingen van andere partijen. Koopjessite.nl verkoopt dus niet zelf producten. Voor vragen of meer informatie over getoonde aanbiedingen verwijzen wij naar de klantenservice van de betreffende partij (winkel of online shop).

Content

Alle getoonde content (informatie, aanbiedingen en producten) wordt met de hoogste zorg samengesteld. Een gedeelte van de getoonde content wordt automatisch toegevoegd en een gedeelte handmatig. Koopjessite.nl is niet aansprakelijk voor mogelijke fouten of onwaarheden.

Verboden te kopiëren

De teksten, tekeningen, foto's, logo's, films, beelden, data, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, en andere bestanddelen van deze website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Real Stores BV (eigenaar van Koopjessite.nl). Waar gebruik wordt gemaakt van de inhoud van derden, berust het auteursrecht hiervan bij de betreffende partijen. Het is ten strengste verboden zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van Real Stores BV de op en via Koopjessite.nl aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te wijzigen, openbaar te maken, te reproduceren, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Het is ten strengste verboden de aangeboden content van Koopjessite.nl te kopiëren en te publiceren. Ook het automatisch scannen (en opslaan) van de content m.b.v. bots, spiders en/of andere geautomatiseerde scripts is tevens ten strengste verboden. De overtreder van een van voorgenoemde strafbare feiten zal strafrechtelijk vervolgd worden en ontvangt een boete n.a.v. het aangetoonde misbruik.

Content gebruiken

De content op/van Koopjessite.nl mag nimmer - zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Real Stores BV- worden gebruikt voor enige vorm van publicatie. Voor mogelijkheden om de content te gebruiken (en dus toestemming te hebben voor het gebruik) kunt u altijd contact opnemen met Real Stores BV.

Onjuiste en/of onrechtmatige content

In geval van een onjuiste en/of onrechtmatige vermelding kunt u te allen tijde contact opnemen met Real Stores BV via info@koopjessite.nl. De betreffende informatie wordt op uw verzoek gecorrigeerd danwel direct verwijderd.

Vragen?

In geval van vragen over de disclaimer van Koopjessite.nl kunt u contact opnemen met via info@koopjessite.nl. Als er wijzigingen zijn in deze disclaimer dan kan altijd de meest recente versie gevonden worden op deze pagina.

Privacy Policy

Koopjessite.nl is een initiatief van Real Stores BV. Wij vinden privacy erg belangrijk en respecteren daarom ook de privacy van alle bezoekers en gebruikers van Koopjessite.nl. Alle verzamelde gegevens (wij verzamelen alleen uw naam en e-mailadres voor onze nieuwsbrief als u zich hier zelf voor heeft aangemeld) worden met de grootst mogelijke zorg bewaard en blijven altijd vertrouwelijk. In geen geval verkopen of verschaffen wij uw gegevens aan derden.

Terug naar aanbiedingen